Riktlinjer för ansvarsfull spelannonsering och kampanjer

By Publisher

INSATSER _____ Fördjupning Nivå 2 Tillbacka till Insatser Fördjupning nivå 1 Media kan spela en viktig roll i det suicidpreventiva arbetet. Dels kan media användas för att driva igenom hälsofrämjande medie-kampanjer i syfte att förebygga suicid, men medias rapportering av suicidrelaterade händelser kan också få negativa konsekvenser om den sker på fel sätt.

Regler för användning av varumärken Varumärken tillhör de värdefullaste tillgångarna för alla företag, eftersom de förkroppsligar företagets goodwill och skiljer företagets varor och tjänster från andra varor och tjänster på marknaden. Sveriges Annonsörer är en oberoende intresseorganisation som verkar för sund och ansvarsfull marknadsföring samt för att annonsörer ska få bättre effekt av sina investeringar. Organisationen driver flera branschfrågor med målet att ge marknadsförare bättre förutsättningar att skapa, mäta och redovisa effekt. Sveriges Annonsörer stöttar även medlemmar med utbildningar Den här regeln är på plats för att skydda dina intressen vad gäller ansvarsfullt spelande och kan inte kringgås, inte ens av vårt supportteam. Förutom att vi tillhandahåller ett gränssystem till våra spelare, gör vi det även möjligt att om nödvändigt ta en timeout eller självutesluta sig. När du är inloggad kan du även nå dessa sektioner under fliken ”Ansvarsfullt Förutsättningar och uppdrag för den kommunala revisionen regleras i kommunallagen kapitel 12. Kommunallagen lägger också fast att revisionen ska utföras enligt god revisionssed, som successivt uttolkas i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet.. Det är Sveriges Kommuner och Regioner som genom sin Revisionsdelegation har tagit på sig ansvaret att följa praxis, normera och

samma etiska riktlinjer för sin marknadsföring1, delvis på grund av den kritik som lienska spelannonser från 2010 och 2012–13 och fann att annonserna i den Däremot missade vissa länders spelreklam att ange budskap om ansvarsfullt.

Du ansvarar för att dina annonser följer våra riktlinjer för annonser samt eventuella specifika landslagar. Du måste följa alla relevanta lokala lagar, bestämmelser och branschregler för det land/område där din annons kommer att visas. Du måste även följa våra Community-riktlinjer, villkor samt dessa riktlinjer för marknadsföring. Adverty och Verizon Media ingår avtal om spelannonsering. Adverty och Verizon har ingått ett avtal som går ut på att Adverty ansluts till Verizon Medias försäljningsplattform (SSP). Affären öppnar upp för Adverty att sprida in-game-annonser till fler målgrupper medan Verizon får chans Dessa riktlinjer för leverantörer (”riktlinjer[na]”) beskriver de sociala, etiska och miljömässiga standarder och förväntningar som gäller för vår leverantörskedja. I enlighet med globala bestämmelser, våra kärnvärden, Avasts policy mot modernt slaveri (Modern Slavery Policy), uppförandekod och andra relaterade policyer

21 okt 2015 Troligtvis är det bara så att vissa kampanjer har slutat när ni har Jag ställer mig helt bakom de nya riktlinjerna för spelannonsering från Tidningsutgivarna. kommer att lägga en god grund för en ansvarsfull markna

OECD:s riktlinjer för multinationella företag. OECD har tagit fram särskilda riktlinjer för multinationella företag för att få företag att ta ansvar för hela sin leverantörskedja. Multinationella företag ska både jobba förebyggande och ta ansvar för de konsekvenser verksamheten kan ha, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Regeringen drog den 6 april upp riktlinjer för villkoren för inresa för arbetstagare som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Jord- och skogsbruksministeriet sänder i dag en webbenkät till företag inom jord- och…

Google Ads riktlinjer för annonsering. Dessa kampanjer kanske inte visas för alla användare på alla platser och annonsörerna måste uppfylla ytterligare krav innan annonserna kan visas. Vi uppmuntrar till ansvarsfull annonsering för hasardspel och följer lokala hasardspelslagar och branschstandarder.

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” -Brundtlandkommissionen, 1987. Det strategiska arbetet i Habo kommun bygger på Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljökvalitetsmålen.Vi utgår från Habo kommuns vision ”den hållbara kommunen för …

Licensen är giltig mellan 20190101 och 20201231. Läs mer om SI och den svenska spelmarknaden på www.spelinspektionen.se. Det är förbjudet för personer under 18 år att spela hos Casinostugan Ltd. Att spela kan vara beroendeframkallande och skadligt. Spela därför ansvarsfullt och måttligt.

Avast riktlinjer för leverantörer. Avast plc, tillsammans med dess dotterbolag, inklusive Avast Software s.r.o., AVG Technologies Limited, Piriform Software Limited (”CCleaner”), Privax Limited (”HideMyAss!”), och alla entreprenörer, representanter och ombud under den tid de arbetar å våra vägnar (gemensamt ”Avast”). I oktober 2020 uppdateras Google Ads-policyn för övriga begränsade verksamheter så att visningen av annonser för livsmedel m Temadagar för arbetshälsa och gemensamma kampanjer. År 2019 anordnades flera gemensamma kampanjer med fokus på arbetshälsa och ansvarsfull samarbete. Exempel på dessa är bl.a. arbetshälsoveckan, miljöveckan, barn med på jobbet-dagen och julklappsinsamlingen till Ensi- och Turvakoti-hemmen. INSATSER _____ Fördjupning Nivå 2 Tillbacka till Insatser Fördjupning nivå 1 Media kan spela en viktig roll i det suicidpreventiva arbetet. Dels kan media användas för att driva igenom hälsofrämjande medie-kampanjer i syfte att förebygga suicid, men medias rapportering av suicidrelaterade händelser kan också få negativa konsekvenser om den sker på fel sätt. Visa spelaktivitetshistoriken - För att du ska kunna hålla reda på din aktivitet kommer du att kunna få tillgång till historiken för dina transaktioner, insättningar och uttag. Ta en paus/timeout - Du kan ställa in en pausperiod allt från 24 timmar till 6 veckor